Фабрика на ключов пътен възел  на 5 км. от магистрала Тракия

ФАБРИКА – ГР. НОВА ЗАГОРА

Предприятието се намира в южната част на промишлената зона на града, с лице на пътя Велико Търново – Нова Загора – Свиленград и на 5 километра от автомагистрала Тракия.
Съгласно документа за собственост общата територия на парцела (предприятието плюс терена, който е с право на строеж) е 22 000 м2. Фабриката е изградена върху площ от 10 930 м2.
Парцелът разполага с изградена инфраструктура – електро захранване, В и К, пътища, помпена станция, възможност за включване към газ и др.

Предприятието е групирано както следва:

Главен корпус: дължина – 67.12.м.; ширина – 48.80 м.; височина – 7.40 м.; Вътрешните преградни страни не са носещи.

Помпена станция: дължина на постройката – 9.47 м.; ширина – 6.50 м.; височина – 4.25 м.; подземен резервоар – 120 куб. м.; с възможност за захранване с подпочвени води чрез сондаж с дълбочина 25 м. и помпен агрегат – 5 куб.м./60 сек. В нормален режим предприятието се захранва от градския водопровод с размер Ф=100 мм. с налягане – 2 атм. За производствени и битови нужди с капацитет 7 л/сек. Общата дължина на канализацията до градския колектор – 258 м., изпълнена от бетонни тръби Ф= 300 мм. и възможност за извеждане на отпадъчни води – 234 л/сек.

Котелно помещение и трафопост се намират в една обща постройка, разделени с преградна стена. Общата площ на постройката е 234.2 кв.м.

Компресорното отделение се състои от три помещения за производство на сгъстен въздух:

Склад. Размер на постройката – дължина – 18.45 м.; ширина – 9.50 м.; височина – 5.40 м. Постройката е от метална конструкция, облицована с метални листове с размер 2 х 1 м.

КПП. Железобетонна постройка с размер дължина – 5.28 м.; ширина – 3.60 м.; височина – 2.80 м.

Цялата незастроена площ е асфалтирана.

phone-sticker

Всички недвижими имоти