Инвестиция на северното черноморие с. Дуранколак

ИМОТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
НА ПЪРВА ЛИНИЯ НА СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Площ – 123 811 кв. м.

Местонахождение: Граничарски плаж – Република България, обл. Добрич, община Шабла, землище на с. Дуранкулак: на брега на последния северен залив на Черно море в България. За имотите важат услoвията на Закона за застрояване на Черноморското крайбрежие и влизат в ЗОНА А и Б.
Брой имоти – общо 15 съседни имота, от които 13 със завършена процедура по промяна на предназначенито, един с незавръшена процедура (8.79) – 5 000 кв.м. и един с незапочната процедура (8.81) – 19 004 кв.м. Площ на имотите със сменено предназначение – 99 807 кв.м.

Плажна ивица – пред имотите в посока към плажа има защитен от вятър пояс – акациева гора, след която се простира широк и дълъг плаж. Ширина на плажната ивица – около 100 м., а дължината – над 2 километра.

Статут: Поземелени имоти (ПИ) със завършена процедура и платени такси по смяна на предназначението. Отделните имоти са със самостоятелен подробен устройствен план(ПУП).

Предназначение: съгласно действащия ПУП – ваканционно комплексно застрояване.

Параметри на застрояване: курортно и ваканционно застрояване, Кота корниз (височина без скосяване) – 7 м., следва на височина от 4,5 м. скосяване под 45 градуса; плътност (върху каква площ от имота може да стъпи сграда/и/) – 40 %; Кинт (коефициент, който умножен по площта, дава общата разгъната застроена площ в имота) – 0,8.

Някои отстояния:
– лице на плажа – 400 м.
– 900 м. от централен водпровод;
– 2 000 м. от електрозахранване;
– 1 700 м. от международен път Е 87;
– 90 км. от летище Варна;
– 60 км от летище Констанца;
– 35 км. от три голф-игрища – Black sea Rama, Light Haus, Tracian clifs;
– на 2 км. от Дуранкулашкото езеро – територия, известна с благоприятни възможности за лов на птици и риболов.

Възможни съвместни проекти с община Шабла – участие в Европрограми за развитие на селските райони за изграждане на инфраструктурните проекти за тези и съседни имоти. Плюс е опцията за получаване на концесия за огромен плаж на ниска цена.

Възможности за строителство:
а/ Къмпинг – Атрактивна е идеята за изграждане на къмпинг с по-малка инвестиция през първите години от експлоатацията.
б/ Ваканционен комплекс от хотели и сгради с апартаменти за експлоатация (без продажба на апартаменти) с обща РЗП (разгъната застроена площ) от около 100 000 кв.м. Максималната височина на сградите може да бъде три етажа.
в/ Ваканционен комплекс, в който част от имотите ще се продадат и управляват, а 2–3 хотела ще се запазят за експлоатация от собственика на ПИ, за да се развива целогодишно туризъм около тези хотели. Възможно е изграждане на целогодишен спа-хотел.

Позитив на местонахождението е, че ще се посрещат и румънски туристи, които вече са посещавали по-южните комплекси в Република България и имат традиции в често летуване в страната ни.

phone-sticker
Всички недвижими имоти