Недвижими имоти

„А-3”ООД е правоприемник на една от първите фирми за недвижими имоти „Везни” (1991г.), чийто девиз –
„Вашият коректен партньор”- е до днес кредо в дейността ни.

Ние работим с малко на брой имоти, които задълбочено проверяваме. Целта ни е да осигурим само качествени и атрактивни предложения. Недвижимите имоти, които предлагаме са в по-голята си част на свързан кръг собственици, с които имаме висока степен на доверие и партньорски взаймоотношения повече от 15 години.
„А-3” ООД, представлява доверително интересите на външни партньори и структури, с цел инвестиционно придобиване на недвижимо имущество.
Фирмата организира имотни консултации, нотариално обслужване, ремонт и строителство.

Освен покупко-продажбата и отдаването под наем, „А-3” ООД, има практиката да закупува, стопанисва и управлява имоти за нуждите на физически или юридически лица.