Консултации и Европейски проекти

Ние разполагаме с екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална комепетентност, които работят в областта на Европейските програми от 2008 г., когато стартираха първите за България Оперативни програми, финансирани от Европейския съюз.

Имаме експерти с богат банков опит – над 10 години, в областта на банкирането с ритейл клиенти, малки и средни предприятия, както и големи корпоративни клиенти. Разполагаме с опит в областта на т.нар. проектно финансиране –стартиращи проекти, без бизнес история. Работата ни е свързана, както с финансово-икономически анализ на компаниите, също и с изготвяне на прогнози за техните бъдещи парични потоци, предлагане на най-подходящите форми за финансиране на техните проекти и свързаните с това необходими съпътстващи услуги – кредитиране, банкови гаранции, акредитиви и др.

Какво предлагаме?

Безплатна консултация относно възможностите на Вашата компания за участие по Европейските програми;

– Консултиране относно допустимите инвестиции и разходи, които могат да се включат в бизнес план за участие по Европейските програми;

– Какви ще бъдат очакваните бюджет и безвъзмездна помощ ( субсидия ).

– Изчерпателна информация относно етапите на изпълнение, важните моменти във всеки от тях и очакваните срокове за изпълнение и получаване на безвъзмездната помощ.

– Изготвяме бизнес план/формуляри за кандидатстване по съответната Европейска програма, както и съпътстващите документи за участие.

Можем да Ви консултираме относно окомплектоването на цялото досие за участие по програмата, както и да осъществяваме текущо управление на проекта – попълване на съответните формуляри, свързани с изпълнението, проверка и контрол на документите, събирани при изпълнението и счетоводната отчетност при изпълнението на проектите.

При необходимост можем да окажем съдействие при търсенето на банково финансиране за изпълнение на Вашия проект.

Защо да изберете нас?

Съчетаването на банков опит с опит по Европейските програми ни дава специфична експертиза, която да използваме при изготвянето на проекти по Европейските програми. Не е тайна, че „спечелването“ на проекта – одобрението за сключване на договор за безвъзмездна помощ е половината от успеха, тъй като последващото му изпълнение, в това число финансиране, оказва изключително значение за получаването на субсидията. Ние се ползваме с доверие и уважение сред консултантските и в банковите среди. Сред приоритетите ни е успеха на нашите клиенти, който постигаме с помоща на екип от професионалисти. Това е доказателство за нашия професионализъм, с който бихме работили с Вас и за Вас. Ние сме готови на Ви предоставим нашата експертна помощ, за да направим вашето предложение успешно!