За „А-3“ ООД

Фирма „А-3” ООД има 20 години история. Основана е с през 1995 г. в гр. София. От създаването си фирмата се развива основно в няколко направления:

– Търговия и стопанисване на недвижими имоти.

– Доставка и търговия на офсетова и вестникарска хартия. Печат на документооборот, ценни книжа и книги.
„А-3” ООД е официална самостоятелна търговска фирма на печатници „Демакс” АД, „Ротопрес” АД, „Демакс-Холограми”АД.

– Финансови консултации и междуфирменно финансиране.

– От 2012 г., „А-3” ООД разполага с екип специализиран в подготвянето и управлението на проекти по Европейски и национални програми.

– Друго направление в нашата дейност е търговия с произведения на изкуството. Фирмата е стопанисвала и управлявала успешно галерия в центъра на гр. София от 2000 г. до 2005 г.